Η επιχορήγηση γίνεται μέσω του προγράμματος «Φιλόδημος 2»

Με 287.024€ για τη συντήρηση σχολείων χρηματοδοτούνται τρεις δήμοι της Εύβοιας

| Best of Internet