5 ημέρες για ενστάσεις

Από τις 16 έως 27 Απριλίου οι αιτήσεις για αναπληρωτές και ωρομίσθιους Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού

| Best of Internet