16 εταίροι από όλο τον κόσμο, συμμετέχουν σε μια διεπιστημονική έρευνα για το περιβάλλον.

Δελφοί-Operandum Project

| Best of Internet