Συνολικά στον Δήμο Χαλκιδέων οι δικαιούχες οικογένειες ανέρχονται σε 2.247

Διανομή ειδών ευπρεπισμού σε δικαιούχους του ΤΕΒΑ του Δήμου Χαλκιδέων

| Best of Internet