Μέχρι και απειλές ακούστηκαν ενώ τα μικρόφωνα ανοιγόκλειναν συνεχώς

Έδωσαν και πήραν τα κοσμητικά επίθετα σε μία συνεδρίαση χάβρα Ιουδαίων

| Best of Internet