Πλήρης διαφάνεια και έλεγχος στα έργα της περιφέρειας.

Εγκαινιάστηκε η πλατφόρμα Συμμετοχικού Προϋπολογισμού

| Best of Internet