Πολιτισμός είναι η τοποθέτηση της ανθρώπινης ύπαρξης στη ζωή!

Τι είναι Πολιτισμός!

| Best of Internet