Ένας ναός χτισμένος και αγιογραφημένος στα τέλη του 13ου αιώνα

Η εκκλησία της Παναγίας Χατηριάνισσας στον Οξύλιθο Κύμης

| Best of Internet