Έξι νέα έργα μέσω του προγράμματος CLLD/LEADER, συνολικού προϋπολογισμού 980.211€

| Best of Internet