Έναρξη συνεργασίας του Δήμου Χαλκιδέων με τον «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.» με σκοπό τη στήριξη της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας

| Best of Internet