Επιχορηγούνται 35 μικρές επιχειρήσεις της Στ. Ελλάδας για επενδύσεις ύψους 30.764.838 €

| Best of Internet