Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η ∆ράση Εθελοντικής Αιµοδοσίας στην παραλία Χαλκίδας

| Best of Internet