Ο σύλλογος ευχαρίστησε τον Αντιδήμαρχο, Βασίλη Καθαροσπόρη

Έργα οδοποιίας στη συνοικία Οντάθι

| Best of Internet