Είναι μηχανισμός άμυνας απέναντι στα μικρόβια

Γιατί το σώμα μας δημιουργεί τον πυρετό-Ποιες είναι οι αιτίες και πως λειτουργεί θεραπευτικά

| Best of Internet