Κεντρικό Λιμεναρχείο Χαλκίδας: Αλιεία ολοθούριου από ερασιτέχνες με καταδυτική συσκευή

| Best of Internet