Αποστάσεις κρατούν, οι δύο αυτοδιοικητικοί

Μακριά κι αγαπημένοι…

| Best of Internet