Με πολυεπίπεδη επιχειρημματική δραστηριότητα, η ΣΝΕ, είναι μια εταιρεία λαϊκής βάσης, με μόνιμη ανάπτυξη.

Παράδειγμα προς μίμηση η ναυτιλιακή εταιρεία της Σκύρου

| Best of Internet