Περιφέρεια Στ. Ελλάδας: 3.840.000€ για τη συντήρηση του οδικού δικτύου στην Π.Ε. Φθιώτιδας

| Best of Internet