Περιφέρεια Στ. Ελλάδας: Επιδοτήσεις 3.800.000 € για 7 νέες επενδύσεις συνολικού ύψους 15.000.000 €

| Best of Internet