Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας για το Πανεπιστήμιο

Ο πρ. Υπουργός, Γιάννης Πανούσης αναλαμβάνει την εκπόνηση μελέτης για τη διεκδίκηση του Πανεπιστημίου Στ.Ελλάδας

| Best of Internet