Ο Δήμαρχος Λευτέρης Ραβιόλος επιβλέπει την πορεία των έργων

Προχωρούν τα βελτιωτικά έργα στο λιμάνι Μαρμαρίου

| Best of Internet