Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 2.173.086 ευρώ

Προσωρινός ανάδοχος για τα συνοδά έργα του Νέου Νοσοκομείου Χαλκίδας

| Best of Internet