Υπεγράφη η διακήρυξη της συνεργασίας μεταξύ των 23 κρατών-μελών της Ε.Ε

Το ψηφιακό μέλλον στην ευρωπαϊκή γεωργία.

| Best of Internet