Η «Στερεά… Υπεροχής!», για τον Προϋπολογισμό και το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2020.

| Best of Internet