Με την πρόσφατη υπουργική απόφαση, συζητήθηκε η διαδικασία της άμεσης μεταφοράς των χρημάτων

Στην Τράπεζα της Ελλάδος τα Ταμειακά Διαθέσιμα των ΟΤΑ

| Best of Internet