400 στρέμματα, 1 λιμάνι και 121.000 τμ εγκαταστάσεων βγαίνουν σε πλειστηριασμό στις 5 Μαρτίου

Στο “σφυρί” οι εγκαταστάσεις της άλλοτε κραταιάς Shelman στο Βασιλικό

| Best of Internet