Την ηλεκτρονική καταγραφή των έργων στο Εθνικό Μητρώο Υποδομών, ζητά ο πρόεδρος του ΤΕΕ. Γιώργος Στασινός.

Συντήρηση των υποδομών για την πρόληψη φυσικών καταστροφών

| Best of Internet