Ένας από του δύο διοικητές των Ελλήνων στρατιωτικών που συνελήφθησαν από Τούρκους στον Έβρο

Ο Ταξίαρχος Ανδρέας Φλωράτος υποδιοικητής της Σχολής Πεζικού Χαλκίδας

| Best of Internet