Καταγγέλλουν συχνή λήψη νερού από τις εταιρείες εγκατάστασης

Υπό το φόβο της έλλειψης νερού ζουν οι κάτοικοι στην Νότια Εύβοια … λόγω των αιολικών πάρκων

| Best of Internet